Ecommerce analysis tool

Ett enklare analysverktyg

Boka demo

E-commerce Analysis Tool löser tre stora problem:

  1. Det visar relevant data som är actionable. Du kan direkt inne i verktyget ta beslut om hur du ska optimera din marknadsföring. I motsats till Google Analytics som har hundratals grafer som du inte vet vad du ska använda till.
  2. Vi visar data från alla dina datakällor på ett jämförbart sätt. Du behöver inte bry dig om att Meta, Google, TikTok, Klaviyo, MailChimp mfl. har olika attributionsmodeller och attributionsfönster. I vårt verktyg kan du jämföra dina källor, medium och kampanjer på samma villkor – oavsett varifrån trafiken kommer.
  3. Det adderar kostnadsdata. Google Analytics, Shopify, WooCommerce och alla andra analysverktyg visar bara trafik och intäkter. Vi hämtar in dina annonskostnader, inköpskostnader och andra rörliga- och fasta kostnader så att du får en komplett överblick över hur det går. För hela vägen från företaget som helhet ändå ner till den enskilda kampanjen/annonsen så kan du se intäkt, annonskostnad, cost of sale, cost per acquisition, return on ad spend, täckningsbidrag, vinst och mycket mer.
Boka demo

Anledningar för att använda E-commerce Analysis Tool

1. Mängden data som hämtas i Google Analytics

Att organisationer är allt mer datadrivna är numera gammal information. I samband med att Big data blivit en del av vardagen på jobbet det en stor risk att chefer, ledare och anställda blir överväldigad av den mängden data som hämtas.

Därför har vi tagit fram E-commerce analysis tool. Ett verktyg som automatiskt hämtar, organiserar och omvandlar data från alla dina plattformar till jämförbar information på ett och samma ställe. Vanligtvis är detta en process som tar upp väldigt mycket tid. E-commerce analysis tool tillåter istället anställda att agera på informationen istället för att sammanställa den!

2. Samla korrekt och värdeskapande data i realtid

Att organisationer är allt mer datadrivna är numera gammal information. I samband med att Big data blivit en del av vardagen på jobbet det en stor risk att chefer, ledare och anställda blir överväldigad av den mängden data som hämtas.

Att manuellt hantera data är väldigt tidskrävande. Genom att manuellt hantera data är stundvis omöjligt att att samla in realtids insikter. Därmed ökar risken att man istället så börjar man agera på utdaterad data, vilket kan ha betydande negativa effekter på när det kommer till beslutsfattande.

E-commerce analysis tool hjälper till att hämta, organisera och omvandla data i realtid så att beslutsfattande personer kan vara säker på att de fattar beslut på omfattande och pricksäker information. 

3. Visual presentation av data

För att vara effektfull så behövs de stora mängderna data ofta bli visuellt presenterad i grafer eller diagram, annars finns det ofta risk att misstolka data. Idag finns flertalet kraftfulla verktyg att göra detta i – men att hantera dem manuellt kan vara svårt och tidskrävande.

Därför kan de få de anställda som analyserar data att känna ångest eller känna sig förvirrade. Det är lätt att man inte vet i vilken ände av all data man ska börja analysera. Med E-commerce analysis tool kan anställda eliminera överflödiga sysslor såsom att samla data och transformera data till rapporter. I E-commerce analysis tool väljer du enkelt med hjälp av konsulterna på Grow Me vilken data du vill samla in. Därefter väljer på du enbart inom datum du vill se data för i dashboarden, sedan omvandlar plattformen till visuellt lättförståeliga grafer. 

4. Ökande krav på utförlig och beslutsfattande data

I samband med att organisationer växer, och de olika anställda bygger karriär, CFOs och andra chefer kravställer mer bättre resultat. De förväntar sig högre avkastning och ett högre antal rapporter med alla sorters data. 

Med E-commerce analysis tool kan alla inom företaget sikta på att leverera över förväntan och på ett enkelt sätt leverera efterfrågade analyser. De anställda kommer även ha mer tid att lägga på det som skapar värde inom organisationen,

5. Kompetensfråga

En del organisationer har besvär med att analysera på grund av bristande av kunskap. Anställda kanske inte har kunskapen, förmågan eller rent av viljan att göra grundliga analyser. 

Denna organisatoriska utmaning är vanligtvis löst genom tre olika sätt: Att anställa ny kompetens vars ändamål är att analysera data, ta in konsulter som hjälper till att strukturera upp datan, eller att ha ett analysverktyg som gör jobbet åt er. De första två alternativen förutsätter att personen ifråga är tillgänglig för att hjälpa till när problem uppstår, medan den sistnämnda simplifierar data analysprocessen för alla. Alla kan använda sig av E-commerce analysis tool, oavsett kunskapsnivå, för att enkelt kunna analysera data och fatta värdeskapande beslut.

Intresserad av Ecommerce analysis tool?

Känner du att detta kan vara något för dig, då är det bara att boka in en demo med oss. 

Boka demo Boka demo

Så säger våra kunder

Jag tycker det funkar bra för att snabbt få en helhetsbild, sidan med nyckeltal är lätt att ta en snabb koll på. Fliken med resulträkningen på slutet är också användbar för att snabbt se viktiga siffror. En förenklad analytics som är lätt att förstå.

Niklas – Jethwear.se

Samla din aktuella data i realtid

Förenklar dina krav på detaljerad och beslutsfattande data

Visualiserar din data så du kan fatta snabba beslut

BOKA EN DEMO

BEHÖVER DU NÅGON SOM ÄR RIKTIGT GRYM?

Hör av dig till oss på Grow Me! Vi vill veta mer om dig och dina utmaningar. Ring oss på 08-722 03 05 eller fyll i formuläret.