Sekretesspolicy

På Grow Me är vi engagerade i att skydda integriteten för våra besökare. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och använder olika typer av information. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller våra onlineaktiviteter på vår webbplats och för information som delas eller samlas in av besökarna. Den här policyn är inte tillämplig på information som samlas in offline eller genom andra kanaler än vår webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den information du ombeds att lämna, samt de ändamål för vilka den begärs, kommer att kommuniceras tydligt vid tidpunkten för insamlingen av din personliga information.

Om du väljer att kontakta oss direkt, kan vi komma att inhämta ytterligare information om dig, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i ditt meddelande samt eventuella bifogade filer. Du kan även välja att tillhandahålla annan relevant information.

När du kontaktar oss via formulär på hemsidan begär vi vanligtvis din kontaktinformation, inklusive namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi hanterar dessa uppgifter med största säkerhet och följer strikta integritetsrutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur vi använder din information

  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbsida
  • Förbättra, anpassa och utvidga vår webbsida
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbsida
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktioner
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via vår kundtjänst, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör hemsidan, och för marknadsförings- och reklamändamål
  • Skicka e-postmeddelanden till dig
  • Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Grow Me följer en standardprocedur för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänstens analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (internetprotokoll), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings- / utgångssidor och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Cookies

Som alla andra webbplatser använder Grow Me ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är helt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till åtkomst – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för den här tjänsten.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den information som du anser är ofullständig.

Rätten att radera – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad att svara på dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.