SÅHÄR JOBBAR VI MED

MILJÖ & HÅLLBARHET

GROWME_Square_Logo_White
miljö_hållbarhet

TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET

Grow Me Group AB är engagerat i att främja hållbar tillväxt både internt och gentemot sina kunder. Vi strävar efter att utveckla strategier som är hållbara och skapar värde för både våra kunder och miljön.

Genom att samarbeta med våra kunder arbetar vi för att skapa skräddarsydda lösningar som kan bidra till deras långsiktiga tillväxt och hållbarhet.

Hållbar företagskultur

En viktig grundsten i vår verksamhet är att följa etiska marknadsföringsprinciper. Det innebär att vi är transparenta och ärliga i all vår kommunikation. Vi strävar efter att bygga förtroende hos våra kunder genom att leverera pålitliga och trovärdiga lösningar. Genom att vara transparenta i våra affärsrelationer och kommunicera öppet och ärligt strävar vi efter att uppnå långsiktig framgång både för oss själva och våra kunder.

För att integrera hållbarhet i vår företagskultur tar vi även hänsyn till miljömässiga faktorer i våra operativa beslut. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att minimera transporter och fraktkostnader. En av våra metoder för att uppnå detta är att använda lokala lager för våra kunders leveranser. Genom att minska avstånden för transporterna minskar vi koldioxidutsläpp och bidrar till att bevara miljön.

Vi har en holistisk syn på hållbarhet och strävar efter att integrera den i alla aspekter av vårt arbete. Det innebär att vi inte bara fokuserar på ekonomisk tillväxt, utan också tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer. Genom att implementera hållbara strategier och arbetssätt i vår verksamhet strävar vi efter att vara en positiv kraft för förändring och bidra till en mer hållbar framtid.

Arbetsmiljö & utveckling

Arbetsmiljön är av central betydelse för Grow Me, och vi strävar efter att skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Vi vet att en bra arbetsmiljö inte bara främjar trivsel och välbefinnande hos våra medarbetare, utan även leder till ökad produktivitet och bättre resultat.

Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats där alla medarbetare behandlas lika och respekteras för sina individuella bidrag. Vi främjar mångfald och uppmuntrar till öppen kommunikation och samarbete över alla hierarkiska nivåer.

Vi värdesätter feedback och engagerar våra medarbetare i beslutsprocesser som påverkar deras arbetsmiljö. Vi uppmuntrar till öppen dialog och tar regelbundet in synpunkter och förslag från våra medarbetare för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

För att säkerställa att våra medarbetare har de resurser de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt, investerar vi i deras kompetensutveckling och erbjuder möjligheter till lärande och vidareutbildning. Vi uppmuntrar till personlig och professionell tillväxt och skapar en kultur där medarbetarna känner sig stöttade och uppmuntrade att ta egna initiativ och ansvar.

På Grow Me värderar vi våra medarbetares välbefinnande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar produktivitet, kreativitet och minskar stress. En av de strategier vi använder för att uppnå detta är genom att erbjuda fokus-sessioner vilket är tidsperioder över halvdagar eller heldagar där våra medarbetare kan arbeta ostört och utan att bli störda av telefon, mail och andra kommunikationskanaler.

Genom att tillhandahålla dedikerade tidsintervall för fokus och ostört arbete ser vi värdet av att ha koncentrerad tid för att slutföra uppgifter effektivt och öka känslan av självuppfyllelse. Detta kan vara särskilt värdefullt för uppgifter som kräver djup koncentration, analytiskt tänkande eller kreativitet. Som en del av vårt engagemang för att skapa en tydlig och välfungerande arbetsmiljö har vi en medarbetarhandbok.

young-entrepreneur

Stödjer unga entreptenörer

Vi är stolta över att vara en aktiv och engagerad aktör när det gäller att stödja unga entreprenörer och främja företagande bland ungdomar.

Vi tar ett särskilt intresse i att coacha UF-företag  och Ung Drive-Academy för att ge unga människor möjlighet att utforska sin affärsidé och utveckla sina entreprenöriella färdigheter.