konverteringsoptimering | Grow Me

Utbildning inom personalisering och datainsamling

Utbildningens syfte är att utbilda beställare, ansvariga och de som jobbar med e-butiken. Utifrån er befintliga kunskap och önskemål så anpassar vi nivån och innehållet.

Utbildningen består av

PERSONALISERING OCH DATAINSAMLING

Kan varje kund få en unik personligt anpassad upplevelse av vår e-butik? Hur fungerar detta? Vad för system kan ni använda? Och vilka spår lämnar vi efter oss som går att använda för att skapa detta?

I detta moment går vi igenom vilka spår man lämnar efter sig när man besöker en e-butik och hur dessa spår kan användas för att skapa en personaliserad upplevelse, helt automagiskt. I detta moment lär ni er vad personalisering baseras på och vilka verktyg som finns för att skapa det. Samt vilken effekt personalisering har på försäljning och kundupplevelsen.

BOKA ETT MÖTE MED OSS!