karo-healthcare

Om uppdraget

Kund: Karo Healthcare AB

Uppdrag: Centralisera internationella hemsidor till ett gemensamt CMS.


Specifikation

Migrering av ca 300 internationella webbsidor för drygt 80 varumärken till ett gemensamt CMS, vilket resulterade i en enhetlig webbupplevelse. Genom att ha alla webbsidor på samma plattform (WooCommerce/Wordpress) kan Karo-teamet spara tid och arbeta mer produktivt. Varje webbsida har anpassats för att spegla Karo Healthcare’s varumärkesidentitet och skapat en enhetlig synlighet online.

Vårt arbete omfattade framförallt inhämtning av bild- och textmaterial från tidigare webbplatser samt bildredigering. Eftersom många av varumärkena fanns på olika språk och hade olika valutor, använde vi oss av WPML (WordPress Multilingual Plugin) för att underlätta hantering och arbetsflöde. Detta gjorde det möjligt för oss att smidigt organisera och hantera flerspråkig och valutaspecifik information på webbplatserna. Genom att använda WPML kunde vi säkerställa att varumärkenas unika egenskaper och budskap kommuniceras korrekt till besökarna.

KARO_HEALTHCARE

Jonas Hallqvist på Karo Healthcare/Zington

Det jag sett av Grow Me är att ni jobbar bra, är trevliga och erbjuder tjänster som är väl anpassade till dagens efterfrågan.

Ett riktigt roligt samarbete säger Jonas Hallqvist, Digital Project Manager, Karo Healthcare/Zington.