For my fellow YEoS-friends <3

Leading a digital project is like going on A TRIP:

  1. Analyze (=kartlägg behovet)
  2. Think big act small (=planera att erövra världen men bygg först MVP/billigt, testa olika plattformar/system!)
  3. Re-evaluate (=vad funkar bra, vad funkar dåligt)
  4. Inspect options (=vad är era alternativ framåt, ställ dem mot varandra)
  5. Push forward (=utveckla i befintlig lösning eller bygg nytt)

Mall för behovsanalys, börja här