GROW ME har levererar ny WordPress-design till Cuba Cola, som ett av stegen i en nylansering av drycken Cuba Cola.

Spendrups Bryggeri har under våren 2020 gjort en stor satsning på att nylansera drycken Cuba Cola. En del av denna satsning är förändrat recept på drycken, förändrad design på flaska och burk, samt ny design på nätet. GROW ME har i samarbete med Spendrups Bryggeri och TBWA lanserat den nya design för Cuba Colas WordPress-sida.

Designen innefattar många komplicerade element, där användarvänligheten och Cuba Colas speciella grafiska profil har varit i fokus.

Vi tackar Spendrups Bryggeri och TBWA för gott samarbete!

Se sidan här: cubacola.nu