Om uppdraget

Kund: Karo Healthcare AB

Uppdrag: Bygga ny hemsida med stöd för E-handel, Utbildningsserien, E-commerce roll och Rapportverktyg.


Specifikation

Indy Beauty, ett av Karo Healthcare AB’s varumärken önskades lyftas ut till att bli en helt egen e-handel. Tidigare fanns det en sajt som enbart användes som showroom och länkade vidare till apotek i Sverige.

Genom en behovsanalys insåg vi att kunskap och resurser inom e-handel, digital försäljning (D2C) och löpande vidareutveckling av en e-butik behövde förstärkas. Utöver att hjälpa Indy Beauty med den tekniska plattformen så axlar vi idag också en roll som e-commerce manager för e-butiken och kör vår utbildningsserie för att teamet ska bli mer trygg och självgående. Vårt rapportverktyg E-commerce Analysis Tool hjälper även kunden att på en daglig basis att samla all analytisk data från e-butiken på en plats där de sedan kan jobba proaktivt utifrån insikter. Genom vår helhetslösning för e-handel så är vårt mål att skapa långsiktigt värde för Indy Beauty.

Några ord från Frida Svedberg på Indy Beauty

För oss är det viktigt att vara nära vårt Indy community och därför är detta ett betydelsefullt nästa steg i vår utveckling. Som en del av den satsningen är det viktigt att ha en duktig partner som kan erbjuda en smidig helhetslösning för vår e-butik och därför valde vi att samarbeta med Grow Me.

Det är ett samarbete vi är väldigt glada över att ha valt säger Frida Svedberg, Head of Marketing på Indy Beautys ägare Karo Pharma.